دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند.
در دومین جلسه هیات تحریریه نشریه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه مورخ 1400/2/21 مصوب گردید تعداد نویسندگان در هر مقاله حداکثر سه نفر باشند و دریافت مقاله باتعداد بیشتر از 3 نویسنده امکانپذیر نمی باشد. و نیز کل کلمات هر مقاله حداکثر 7500 کلمه باید باشد. بیشتر از 7500 کلمه قابلیت چاپ ندارد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1399