هزینه های مصوب نشریات
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند.دردومین جلسه هیات تحریریه نشریه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه مورخ 1400/2/21، به پیرو نامه شماره6513/7/د مورخ 1400/2/21مبنی بر اصلاح دریافت هزینه نشریات مصوبه 54 مورخ 1399/4/17 از تاریخ مذکور، هزینه داوری اولیه مقالات مبلغ 2000000 (دو میلیون ریال) و نیز هزینه چاپ مقاله پس از پذیرش مبلغ 20000000 (بیست میلیون ریال) میباشد و نویسندگان موظف به پرداخت مبلغ تصویب شده می باشند و در صورت عدم پرداخت، از چاپ مقاله در نشریه خودداری می گردد. لازم به ذکر است تعداد نویسندگان در هر مقاله حداکثر سه نفر میباشد و دریافت مقاله باتعداد بیشتر از 3 نویسنده امکانپذیر ...

المزيد من