نوع المستند : المجلة العلمية البحوثية

المؤلف

گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

المستخلص

نهج‌البلاغه به عنوان یک گنجینه ارزشمند برای خداشناسی متشکل از پاسخ‌های دقیق علمی امام علی (علیه السلام) به مجهولات دنیایی که در ذهن بشر حادث شده است می‌پردازد. این دایره المعارف در واقع گنجینه‌ای برای تمامی علوم می باشد که امام با دانش متکی به کلام وحی و نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) و با بیان مستندات علمی به شبهات ایجاد شده پاسخ می‌دهد. یکی از شاخه‌های علوم که امروزه به نام زمین‌شناسی و بر پایه مطالعات سیاره زمین پایه‌گذاری شده است پیرامون پیچیدگی‌های پیدایش زمین و زیرشاخه‌های زمین‌شناسی بحث می‌کند. در عصر حاضر گزاره‌های متعددی توسط دانشمندان علوم زمین عنوان شده است که با ارائه مستندات برگرفته از تجهیزات نوین و ابزارهای تخصصی اثبات‌هایی برای این گزاره‌های علمی ارائه شده است. این در حالیست که امام علی (علیه السلام) با بهره‌گیری از قرآن و دانش الهی خود در چندین بخش از خطبه‌های نهج‌البلاغه و با بیانی شیوا این مباحث را تبیین نموده است. در این مقاله با بررسی گزاره‌های علمی زمین‌شناسی و انطباق قطعیت آن با روابط علی و معلولی در کلام امیر (علیه السلام)، ایمان به جایگاه امام معصوم (علیه السلام) حاصل می‌شود و در نتیجه، با افزایش بصیرت و معرفت می‌توان به قدرت خالق یکتا در آفرینش حکیمانه و ایجاد انسجام و نظم در جهان هستی پی برد و به توحیدی آگاهانه دست یافت و این نهایت کمال و سعادت برای انسان می‌باشد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

روح اله ندری

المؤلف [Persian]

  • روح اله ندری

گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

المستخلص [Persian]

نهج‌البلاغه به عنوان یک گنجینه ارزشمند برای خداشناسی متشکل از پاسخ‌های دقیق علمی امام علی (علیه السلام) به مجهولات دنیایی که در ذهن بشر حادث شده است می‌پردازد. این دایره المعارف در واقع گنجینه‌ای برای تمامی علوم می باشد که امام با دانش متکی به کلام وحی و نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) و با بیان مستندات علمی به شبهات ایجاد شده پاسخ می‌دهد. یکی از شاخه‌های علوم که امروزه به نام زمین‌شناسی و بر پایه مطالعات سیاره زمین پایه‌گذاری شده است پیرامون پیچیدگی‌های پیدایش زمین و زیرشاخه‌های زمین‌شناسی بحث می‌کند. در عصر حاضر گزاره‌های متعددی توسط دانشمندان علوم زمین عنوان شده است که با ارائه مستندات برگرفته از تجهیزات نوین و ابزارهای تخصصی اثبات‌هایی برای این گزاره‌های علمی ارائه شده است. این در حالیست که امام علی (علیه السلام) با بهره‌گیری از قرآن و دانش الهی خود در چندین بخش از خطبه‌های نهج‌البلاغه و با بیانی شیوا این مباحث را تبیین نموده است. در این مقاله با بررسی گزاره‌های علمی زمین‌شناسی و انطباق قطعیت آن با روابط علی و معلولی در کلام امیر (علیه السلام)، ایمان به جایگاه امام معصوم (علیه السلام) حاصل می‌شود و در نتیجه، با افزایش بصیرت و معرفت می‌توان به قدرت خالق یکتا در آفرینش حکیمانه و ایجاد انسجام و نظم در جهان هستی پی برد و به توحیدی آگاهانه دست یافت و این نهایت کمال و سعادت برای انسان می‌باشد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • نهج‌البلاغه
  • زمین‌شناسی
  • خطبه اشباح
  • تکتونیک صفحه ای